Hướng dẫn chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022


Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn phòng GD-ĐT 24 quận, huyện, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông về chuẩn bị việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2021-2022.

Sở yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh nghiên cứu kỹ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (ngày 26/12/2018) của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chương trình tổng thể và chương trình các môn học.

Ngoài ra, trường học cần phổ biến các clip do Bộ GD-ĐT và các nhà xuất bản cung cấp, thông tư 25 của Bộ GD-ĐT quy định việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các văn bản liên quan, tiêu chí lựa chọn SGK của UBND TP cũng như SGK lớp 1, 2 và 6 đã được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục Bộ GD-ĐT phê duyệt hoặc bản mẫu SGK được đăng tải trên trang thông tin của các nhà xuất bản để lấy ý kiến giáo viên.

TP.HCM hướng dẫn chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022

Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị ý kiến để tham gia thảo luận trong cuộc họp tổ chuyên môn và cuộc họp lựa chọn SGK của trường.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1

Riêng với việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo Phòng GD-ĐT các quận, huyện báo cáo tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quận, huyện mình (nếu có).

Các cơ sở giáo dục phổ thông có nhiệm vụ tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 (nếu có) và gửi ý kiến bằng văn bản về phòng GD-ĐT, chậm nhất ngày 15/1/2021.

Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 được thực hiện như việc đề xuất lựa chọn SGK, gồm 3 bước:

Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK, bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học, báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.

Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất, lựa chọn 1 SGK cho mỗi môn học, báo cáo về phòng GD-ĐT quận, huyện danh mục SGK do cơ sở GD phổ thông đề xuất lựa chọn.

Phòng GD-ĐT quận, huyện tổng hợp, báo cáo Sở GD-ĐT danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự SGK có số lượng cơ sở GD phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng lưu ý, phòng GD-ĐT quận, huyện tham mưu cho UBND quận, huyện về kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đề xuất lựa chọn SGK, trong đó có tính đến kinh phí cho SGK dự phòng và sách dùng chung ở thư viện.

Phòng GD-ĐT quận, huyện báo cáo UBND quận, huyện và Sở GD-ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các cơ sở kèm danh mục, dự kiến số lượng SGK mỗi nhà xuất bản cần cung ứng (bao gồm cả số lượng dự phòng) để đảm bảo có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới.

 Minh Anh

Tranh luận về phương án sửa “sạn” trong sách giáo khoa

Tranh luận về phương án sửa “sạn” trong sách giáo khoa

Hàng loạt lỗi khác nhau trong các bộ SGK lớp 1: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, đang được NXB Giáo dục Việt Nam xin chỉnh sửa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *